Privacy

Nederlands

De privacyverklaring geldt voor bezoekers van merchant-tilburg.com en huren.merchant-tilburg.com (hierna: “de Website”).
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2022.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Long at Home Investments B.V. de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt in het kader van de Website.

Bij uw bezoek aan de Website wordt informatie verzameld. Door gebruik te maken van de Website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Website staat onder beheer van Long at Home Investments B.V. en zij geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens via de Website.

Long at Home Investments B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Doeleinden en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om aan de verplichtingen als verhuurder/makelaar te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Wij verwerken persoonsgegevens van een gebruiker op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Toestemming;
b. Uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker;
c. Voldoen aan de wettelijke verplichting;
d. Vervulling van een taak van algemeen belang;
e. Gerechtvaardigd belang van verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

Persoonsgegevens van belangstellenden

Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Hieronder treft u een specificatie van persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt:

Aanmeldformulier
Doel van de verwerking
Relatiebeheer en marketing.
Toelichting
Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerden via e-mail of telefonie.
Informatieverwerking
Onder andere de volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

● Geslacht
● Naam (voorletters , voornamen,
tussenvoegsel, achternaam )
● Adres (straat , huisnummer,
huisnummertoevoeging, postcode)
● Woonplaats
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Inschrijving nieuwsbrief
Categorie gegevens
Persoonsgegevens en interesse.
Categorie betrokkenen
Geïnteresseerden
Categorie ontvangers
Verhuurder, (project)ontwikkelaar, communicatie & marketingbureau, verkoop- of verhuuradviseur (makelaar).
Bewaartermijn
Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacyverklaring.
Registratie account / persoonlijke omgeving 
Doel van de verwerkingRelatiebeheer en marketing
ToelichtingHet aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving.
Na activatie van registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren waaronder:
● (persoons)gegevens
● Nieuwsbrief status
● Interesse(s) in een woning
● Woonwensen
● Inzien van aanvullende (persoonlijke)
documentatie
● Communiceren met
projectvertegenwoordiger(chat)
InformatieverwerkingDe volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
● Geslacht
● Naam (voorletters, voornamen,
tussenvoegsel, achternaam)
● Adres (straat, huisnummer,
huisnummertoevoeging, postcode)
● Woonplaats
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Woonsituatie
● Werksituatie (optioneel inkomen)
● Optioneel spaargeld en maandlasten
● Inschrijving nieuwsbrief
● Voorkeuren voor een woning
● Overige woonwensen
Categorie gegevensPersoonsgegevens en interesse.
Categorie betrokkenenKandidaat huurders
Categorie ontvangers(Project)ontwikkelaar, communicatie & marketingbureau, verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
BewaartermijnTot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacyverklaring.
Registratie account/persoonlijke omgeving 
Doel van de verwerkingHet verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.
ToelichtingVanuit de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door verstrekking van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen en/of bijlage(n).
InformatieverwerkingDe volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
● Geslacht
● Naam (voorletters, voornamen,
tussenvoegsel, achternaam)
● Adres (straat, huisnummer,
huisnummertoevoeging, postcode)
● Woonplaats
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Nationaliteit
● Beroep / Functie
● Dienstverband
● Burgerlijke staat
● BSN nummer
● Financiële gegevens (inkomen,
loongegevens, spaartegoeden,
hypotheeksom, financiële verplichtingen,
eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen,
balans, winst- en verliesrekening
● Bankrekeningnummer / IBAN
● Voorkeuren voor een woning
● Digitale handtekening
Categorie gegevensPersoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur
Categorie betrokkenenKandidaat huurders
Categorie ontvangers
(Project)ontwikkelaar, communicatie & marketingbureau, verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), financieel adviseur (notaris).
Bewaartermijn
Tot aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account), opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacyverklaring.

Bezoeker kan op de Website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere websites aantreffen. Verwerkingsverantwoordelijke aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens door deze andere websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies
Bij uw eerste bezoek aan de Website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de Website wordt gebruikt en hoe de dienstverlening hierop kan worden aangepast. De bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Permanente cookies
De Website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de Website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Google Analytics
De Website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – wordt verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Pixel tags
De Website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de Website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de Website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan de Website.

Sociale knoppen
Op de Website zijn (mogelijk) knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, adviseert Long at Home Investments B.V. u om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Tracking pixel
Voor nieuwsbrieven en online advertenties wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een nieuwsbrief of advertentie tot conversie heeft geleid. De gegevens uit de tracking pixel worden gebruikt voor het optimaliseren van onze marketingdiensten.

Gegevens verstrekken aan derden
Long at Home Investments B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Long at Home Investments B.V. persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens
Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens
Als u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@merchant-tilburg.com. Long at Home Investments B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Verwijderen cookies
Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internetbrowser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief
Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: contact@merchant-tilburg.com.

Vragen, klachten en/of opmerkingen
U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze privacyverklaring terecht bij de Verwerkingsverantwoordelijke via contactgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de Website is daarvoor afdoende.

Eindhoven, 13 mei 2022

English

The Privacy Statement applies to visitors to merchant-tilburg.com and rent.merchant-tilburg.com (hereinafter “the Website”).

Last modified on: May 13, 2022.

This Privacy Statement describes how Long at Home Investments B.V. processes the personal data of its users in the context of the Website.

When you visit the Website, information is collected. By using the Website and/or the services offered, you indicate your acceptance of the privacy statement.

The privacy of all users is paramount. Your personal information will be kept strictly confidential.

Controller

The Website is operated by Long at Home Investments B.V. and it is the data controller in respect of the processing of your personal data on the Website.

Long at Home Investments B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Purposes and principles of processing personal data

We process personal data to be able to meet the obligations as a landlord / agent and to carry out our activities as well as possible. We process personal data of a user on the basis of the following legal bases from the General Data Protection Regulation:

a. Permission;
b. Execution of an agreement with the user;
c. Fulfillment of legal obligation;
d. Fulfilling a task of general interest;
e. Justified interest of the data controller or a third party.

Personal data of interested parties

Personal data is any information about an identified or identifiable natural person.

Below is a specification of personal data that may be processed:

Registration form

Purpose of the processingRelationship Management and Marketing.
ExplanationSending a newsletter or maintaining direct contact with interested parties via email or telephone.
Information ProcessingAmong other things, the following information (may) be requested: Gender;Name (initials, given names, middle name, surname);Address (street, house number, house number suffix, zipcode)City;Phone number;Email address;Newsletter subscription.
Category dataPersonal data and interest.
Category of stakeholdersInterested parties.
Category of recipients Landlord, (project) developer, communications & marketing agency, sales or rental consultant (real estate agent).
Storage periodUntil termination of registration by removal from the “personal account” or upon request through the appropriate channel within the privacy statement.

Registration account/ personal account

Purpose of the processingRelationship Management and Marketing.
ExplanationOffering a personal account for managing application/registration. After activation of the registration, the person concerned can manage his/her own data/registration, including: (Personal) data;Newsletter status;Interest in a residence;Housing preferences;Viewing additional (personal) documentation;Communicating with project representative(s) (chat).
Information ProcessingAmong other things, the following information (may) be requested: Gender;Name (initials, given names, middle name, surname);Address (street, house number, house number suffix, zipcode)City;Phone number;Email address;Living situation;Work situation (optional income);Optional savings and monthly costs;Newsletter subscription;Housing preferences;Other housing preferences.
Category dataPersonal data and interest.
Category of stakeholdersPotential tenants
Category of recipients (Project) developer, communications & marketing agency, sales or rental consultant (real estate agent).
Storage periodUntil termination of registration by removal from the “personal account” or upon request through the appropriate channel within the privacy statement.

Registration account/ personal account

Purpose of the processingTo process an official application to participate in the housing allocation process.
ExplanationFrom the ‘personal account’, the individual can make the registration for a specific building number/house number/house official by providing additional data, including financial key figures and/or appendix(es).
Information ProcessingThe following information (may) be requested: Gender;Name (initials, given names, middle name, surname);Address (street, house number, house number suffix, zipcode)City;Phone number;Email address;Date of birth;Place of birth;Nationality;Profession / job;Marital status;Citizen service number;Financial data (income, salary data, savings, mortgage amount, financial obligations, equity, state pension, pension, balance sheet, profit and loss account); Bank account number/ IBAN;Housing preferences;Digital signature.
Category dataPersonal data, financial data, occupational information and housing preference.
Category of stakeholdersPotential tenants
Category of recipients (Project) developer, communications & marketing agency, sales or rental consultant (real estate agent), financial adviser (notary).
Storage periodUntil termination of registration by removal from the “personal account” or upon request through the appropriate channel within the privacy statement.

The Visitor may find references (links) to other websites on the Website. Controller accepts no liability with respect to the handling of personal data by these other websites. Please read the privacy statement, if available, of the website you are visiting.

Cookies

When you visit the Website for the first time, you will be asked to keep track of general visiting data by means of cookies. This data is collected for research purposes, in order to gain a better understanding of how the Website is used and how the service can be adjusted accordingly. The visitor data is kept anonymous. The data will not be traceable to a person or organization.

Possible types of cookies used:

Permanent cookies

The Website places cookies that are necessary for the functioning of the Website. Think for example of the accelerated possibility to fill in personal data. This avoids you having to repeat your preferences over and over again and makes for better use of the Website. Permanent cookies can be removed through the settings of your web browser.

Google Analytics

The Website may use Google Analytics which processes the surfing behaviour of visitors – anonymised – into graphs and patterns which help to improve and optimise our websites.

Pixel tags

The Website may use “pixel tags” (small graphic files, also known as “tracking pixels” or “web beacons”) or other data collection tools to monitor the use of the Website. These tools allow the collection of technical and statistical data on the use of the Website. Technical and statistical data are the IP address, visit times, user agent strings, browser type, monitor sizes, etc. The use of these tools is based on a standard technology used by most companies. Also, pixel tags may be placed by third-party service providers to serve ads for us over the Internet. This service provider may collect anonymous information (other than your computer’s IP address) about visits to the Website.

Social Buttons

The Website may contain buttons to promote or share pages on social media channels, such as Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus and LinkedIn. These buttons are pieces of code from the social media themselves and use a cookie. This cookie remembers that you are logged in, so you do not have to log in every time you want to share something. To see what these social media channels do with personal data, Long at Home Investments B.V. advises you to read the privacy statements of the relevant social media channels (which can change regularly).

Tracking pixel

For newsletters and online advertisements tracking pixels may be used. By means of a tracking pixel we can see if a newsletter or advertisement has led to a conversion. The data from the tracking pixel will be used for optimizing our marketing services.

Providing data to third parties

Long at Home Investments B.V. only shares your personal data with third parties to the extent necessary to provide services in compliance with the aforementioned purposes. In addition Long at Home Investments B.V. provides personal data to a third party, such as a supervisory authority or other public authority, in so far as there is a legal obligation to do so.

Security and access to personal data

To protect personal data, appropriate technical, physical and organizational measures have been put in place to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

Modification and/or removal of data

If you have granted permission to process your personal data you can withdraw it at any time. You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or removal to contact@merchant-tilburg.com. Long at Home Investments B.V. will respond to your request as quickly as possible.

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

You can view, change, or delete your provided data provided to us upon registration in the following manner.

Deleting cookies

If you have agreed to place cookies but wish to revoke them, it is possible to remove them from your internet browser. The removal of cookies is regulated differently per internet browser. Please refer to the instructions of your internet browser.

A frequently used keyboard combination for deleting cookies within internet browsers is ctrl + shift + del.

Unsubscribe from Newsletter

Every newsletter that is sent to you is provided with an unsubscribe link at the bottom of the message. This link can be used to unsubscribe from future newsletters at any time. Or contact us with the request to unsubscribe from the newsletter at: contact@merchant-tilburg.com.

Questions, complaints and/or remarks

For questions, complaints and/or comments about this privacy statement, please contact the Controller via contact details as stated in this privacy statement.

Disclaimer

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Processor is entitled to change the content of the privacy statement without informing the visitor. The implementation of the change on the Website will suffice for this purpose.

Eindhoven, May 13, 2022